Nu närmar vi oss höstlovet, läsårets första paus. Vi är nu klara med alla kartläggningar som vi gör utefter skolverkets lagkrav, och de ser väldigt bra ut, snart kommer också NP prov för åk 6. När man kommer ny till vår skola efter årskurs 1, gör vi alltid en screening på eleverna, detta är för att kunna upptäcka eventuella svårigheter och skyndsamt skicka iväg på t.ex Dyslexiutredning vilket man kan göra från åk 3. För andra typer av diagnoser är det långa köer överallt, så där rekommenderar vi ”En väg in”, dem har telefonnummer : 020-512020 kl 8-16.30.

Några har haft svårigheter på en del sätt innan de kom till vår skola, och vi vill skyndsamt kunna hjälpa elever med detta. Varför behövs en diagnos? Ibland kan det vara skönt att få veta om det finns en problematik för det skapar en förståelse om varför det blir si eller så för eleven. Vi har gjort ett val på vår skola att anpassa generellt för ALLA elever oavsett om det finns en diagnos eller ej. Vi har t.ex Inläsningstjänst för alla, Polyglutt likaså, samt Skolplus och Nomp och andra lärappar, vi har även stort utbud av IT stöd etc. Förutom det har vi även massor med taktila hjälpmedel att tillgå, runda sittkuddar till stolarna, och balansbräda till fötterna. Förutom detta har vi bildstöd över dagen i samtliga klasser, och inte minst våra små klasser (litenheten), bara det är en härlig anpassning i sig. Då tänker ni, är det bara elever med diagnoser på denna skolan? Svaret är NEJ, men de få vi har ska inte känna sig exkluderade, så vår pedagogiska tanke är att göra dessa anpassningar så det gynnar alla och inte blir utmärkande för de som har behovet. Vi sorterar inte elever, här är alla välkomna oavsett om man är LIK,OLIK, ELLER HELT UNIK. Däremot så har det faktiskt visat sig att elever med mer eller mindre omfattande problematik på sin förra skola, har helt eller delvis inga problem i sitt skolarbete längre, och de som har, känner en trygghet i att vi ger all hjälp man kan få, det allra viktigaste är att ha ett gott samarbete med hemmet, utan det arbetar vi i motvind. Skolan har ett fantastiskt EHT team, där diskussionerna alltid ligger på elevens styrkor som högsta fokus. Nolltolerans på vår skola då vi drar på stora artilleriet, är vid mobbning och elakheter mot varandra. Det accepteras INTE! Vi hjälper eleverna med alla tänkbara nycklar och stöd, men det behöver finns en egen vilja till förändring både hos eleven och vårdnadshavarna.

Vi har fortfarande möjlighet att ta in elever i vissa åldersgrupper, och då tänker vi att ett bra byte blir efter ett lov. Det är viktigt att eleven får att bra avslut på sin förra skola, och ofta startar man upp nya arbetsområden efter ett lov, så det blir lättare att börja då. Vi har fortfarande ganska strikta restriktioner gällande Corona pandemin, så visningar sker under eftermiddagar. Är man intresserade av skolan och en visning så fyller man i en köanmälan, så kontaktar skolan er om datum och en tid.

Förskoleklass till hösten har begränsat antal platser, ännu finns det ett fåtal kvar. Alla som står i kö får kallelse till en visning i februari, vi kommer således inte att ha Öppet hus i år.

På fredag nu innan lovet kommer skolan ha vår årliga Halloween fest, vi har utarbetat en hel del traditioner, så det håller vi hårt på. I december har vi t.ex Nobelfest med 3 rättersmiddag och utmärkelser, samt lite tävlingar helt i Nobels tecken. Sedan kommer Lucia och julavslutning, men allt blir internt eftersom vi har pandemin fortfarande. Då den nu har ökat igen uppmanar vi er alla till att hålla avstånd OCH god handhygien.

Har ni frågor och funderingar så hör av er, annars önskar vi er en fortsatt härlig höst.

// Maria, rektor