VÅR FRITIDSVERKSAMHET

Fritids har öppet efter föräldrarnas behov, men grundtiderna är 6:30-17:00. När vi har elever som behöver öppning tidigare och senare hämtning vissa dagar, enligt inlämnat schema, då har vi öppet utefter dessa behov. Därför är det extra viktigt att meddela om man inte kommer osv. Det räcker med ett sms till fritids telefon kvällen innan eller på morgonen vid 07 tiden 072-583 00 34.

På fritids får barnens kreativitet flöda och vi uppmuntrar aktiviteter och har ett gäng stående inslag varje år: skoljoggen, grillkväll, pysselkväll och mycket mer.

Vid vårdnadshavares sjukskrivning

Om vårdnadshavare är sjukskriven mer än 14 dagar, ska fritidspersonal informeras. Det finns ingen generell rätt till fritidshem för barnet vid vårdnadshavares sjukskrivning. Undantag kan göras i samråd med rektor. Vid dessa undantag görs bedömningen utifrån ramtid kl. 8:30-15. Rektor kan begära att sjukskrivningen ska styrkas med intyg. Beslut om behovsplacering på fritidshem görs av rektor. Ett undantag gäller för barn som åker buss, då får man stanna fram tills den på skoldagar mot fritidsavgift.

Arbetslösa har ingen rätt att ha sina barn på fritids, utan då gäller endast skoltiden 8:30-12:30/14:00/14:30 samt lediga alla lov, då utgår ingen fritidsavgift.

SOMMARsammanslagning

Så länge vi är så små, så sker det alltid en sammanslagning vissa veckor på sommarlovet, ca v 28-32, kommer vi att vara på Östra Grevie förskola. Kompensation blir en betalningsfri månad i juli, gäller dock ej vid uppsägning. Under dessa sammanslagningar följer självklart personalen med från Håslöv om möjligt. Sammanslagning sker BARA under sommaren.

VÅRT ARBETSSÄTT

Här nedan har vi samlat två dokument som berättar hur vi tänker och arbetar på fritids.

Ladda ner pdf om hur vi arbetar Reggio Emilia-inspirerat på fritids

Ladda ner vår pedagogiska planering för fritids

FRITIDSTAXOR (OBS!! Viktigt att ta del av innan ett skolval till vår skola.)

Nya fritidstaxor från januari 2024. Vi följer Skolverkets maxtaxor, dock har vi ingen inkomstberäkning, nedanstående taxor gäller för alla som har fritidsplats på skolan. Om ni vill säga upp er plats, meddela detta via mail till Maria, eller skriv ut en uppsägning från hemsidan. Det är 2 månaders uppsägningstid då betalning utgår.

Barn 1 – 1125 kr (yngsta).
Barn 2 – 563 kr. Gäller även om syskonet går i annan verksamhet.
Barn 3 – 563 kr.

När man börjar får man en samlingsfaktura på de månader som man ska betala, Juli är betalningsfri om man har 4 veckors sammanhängande ledighet. Vi tillämpar alltid två månaders uppsägningstid utan undantag.

Ni kan betala på följande sätt, dock ska det vara för innevarande månad! Vid 2 uteblivna betalningar trots påminnelse, gör skolan en uppsägning så barnet slutar efter ytterligare 2 månader som uppsägningen är.

Bg 5131-5224
Via kontonr 6833 412860791  Handelsbanken

UTEBLIVEN BETALNING: efter flera påminnelser via mail samt två månaders obetalda fritidsavgifter trots påminnelser, har vi rätten att säga upp er fritidsplats med två månaders uppsägningstid.

Ring oss på 072-583 00 34