SKOLHÄLSOVÅRD/EHT team

På skolan varje vecka finns vår huvudperson i vårt EHT team:

Ulf Bange, legitimerad lärare, legitimerad speciallärare samt specialpedagog.

Han når ni via skolans telefon: 0725-830034

Skolsköterska/Skolläkare: kontakt går direkt via skolsköterskan.
www.systerbirgitta.se

Årshjul för skolsköterskans rutiner gällande hälsokontroller, vaccinationer mm.

Årshjul för skolsyster

Birgitta Rausman
0707-980150
birgitta@systerbirgitta.se

Skolsköterskan sköter all vaccination och vaccinerar årskurs 2 med en uppföljning av MPR, samt flickor i årskurs 6 med HPV. Vill man ej att sitt barn ska bli vaccinerat så meddelar man skolan om det i samband med inskrivning på elevkortet. Närmre info kommer sedan via Skolsköterskan inför tillfället.

Kurator

Oskar Jönsson 0763-163067

www.osterlenspsykolog.se

Skolpsykolog

Åsa Åbjörnsson  Näsets psykologitjänst

All kontakt med henne tas via skolpersonalen el rektor.

Krisgrupp: i den ingår rektor samt viss personal som kan variera olika år, skolsköterska och ev kurator/skolpsykolog. Denna grupp samlas för beslut i frågor som: vid dödsfall, eller annat av traumatisk art, ev skolstängning vid ev smitta etc.