SKOLHÄLSOVÅRD/EHT team

På skolan varje vecka finns vår huvudperson i vårt EHT team:

Ulf Bange, legitimerad lärare, legitimerad speciallärare samt specialpedagog.

Han når ni via skolans telefon: 0725-830034

Skolsköterska/Skolläkare: kontakt går direkt via skolsköterskan.
www.systerbirgitta.se

Årshjul för skolsköterskans rutiner gällande hälsokontroller, vaccinationer mm.

Årshjul för skolsyster

Birgitta Rausman (kan ha svårt för att svara ibland, ring igen tills hon svarar)
0707-980150
birgitta@systerbirgitta.se

Skolsköterskan sköter all vaccination och vaccinerar årskurs 2 med en uppföljning av MPR, samt flickor i årskurs 6 med HPV. Vill man ej att sitt barn ska bli vaccinerat så meddelar man skolan om det i samband med inskrivning på elevkortet. Närmre info kommer sedan via Skolsköterskan inför tillfället.

Kurator

Kirsten Ahlgren 0725-830034 kirsten@haslovsbyaskola.nu

Önskar era barn ha kontakt med henne går kontakten till henne via respektive klasslärare. Observera att hon behandlar inga barn, och allt ska vara skolrelaterat, annars skickas ni vidare till ex BUP.

Preliminära datum när Kuratorn finns på skolan är ca 1 gång/månad.

Skolpsykolog

Åsa Åbjörnsson  Näsets psykologitjänst

All kontakt med henne tas via skolpersonalen el rektor.

Krisgrupp: i den ingår rektor samt viss personal som kan variera olika år, skolsköterska och ev kurator/skolpsykolog. Denna grupp samlas för beslut i frågor som: vid dödsfall, eller annat av traumatisk art, ev skolstängning vid ev smitta etc.