ÅLDERSBLANDADE KLASSER FÖR INDIVIDANPASSAD UNDERVISNING

Vi har alltid arbetat med åldersblandade klasser sedan vårt inträde i skolverksamheten 2009. Det är otroligt givande för yngre och äldre elever att samarbeta och få möjlighet till individanpassad undervisning. Oftast kommer vi endast ha två åldrar i varje klass, exempel på det kan vara en F-1:a, eller 2-3:a, dock har vi tre åldrar i mellanstadiet (4-6). De senaste 2 åren har vi delat på förskoleklass och åk 1, då är de ca 10 i varje klass, detta är dock föränderligt och klassindelningarna KAN ändras då vi tar stor hänsyn till elevgruppens sammansättning. Ett exempel kan vara: Förskoleklass, åk 1-2, åk 3-4, samt åk 5-6 och då alla eleverna känner varandra på vårliga skola är det inga problem hur klassen ser ut det aktuella lägret. Det vi kan lova er att det fins behöriga lärare i varje klassrum som ansvarar för elevernas utbildning.

För att ge er lite kännedom om att arbeta åldersblandat berättar vi mer kring denna väl inarbetade arbetsmetod:

  • Barnen ser vad de äldre barnen arbetar med och blir nyfikna på deras arbete, och arbetar ihärdigt vidare så att de också ska få göra samma sak.
  • Barnen jämför inte sitt arbete med andras, tävlingsmomentet minskar, eftersom barn arbetar med olika saker utifrån sin egen, individuellt planerade vecka.
  • De yngre barnen behöver inte alltid fråga läraren om hjälp, utan kan oftast fråga en kamrat. Inlärningshalten blir då oftast högre, både hos den elev som frågar och den elev som ska förklara. Att förklara hur något fungerar kräver större tankeförmåga och formuleringsförmåga av eleven och är mycket givande och utvecklande för båda parter.
  • Barn lär sig att inte skämmas över att fråga. Det är helt OK i åldersblandade grupper. Läraren har alltid präntat in hos barnen att ”den som ingenting frågar, får ingenting veta”. Det är helt OK att fråga om man inte förstår, och det är helt OK att släppa sitt arbete för en stund och ta sig tid att förklara hur det hela går till för en kompis.
  • Det gör ingenting om den som är framåt arbetar med uppgifter som de äldre sysslar med, eller att den som behöver mer tid för inlärning arbetar med saker som de yngre gör. Det går att individanpassa undervisningen på detta sätt.
  • I ämnen som har åldersanpassade läromedel, såsom matematik, svenska m.flera är det lättare för oss att synliggöra nivån för er föräldrar. I övriga ämnen läser man mot målen i årskurs 3 samt 6, men vi bedömer dem alltid utifrån den tidsaxel där de ligger åldersmässigt, så t.ex. en 2:a, eller en 4:a bedöms utefter var de ska ligga åldersmässigt.
  • Vårt pedagogiska årshjul, gör att om en elev gått från F-6:an på vår skola, så har de 100% fått allt de ska enligt nationella styrdokument. Elever som byter till oss, kan få repetera vissa saker om möjligt  för att de ska kunna få en hel utbildning enligt Byaskolans årshjul. Det kan ändå uppstå vissa luckor, då varje skola har sin egna utbildningsplan.

Vi har nu arbetat så från vår start i augusti -16, och har sett en högre måluppfyllelse, och att eleverna känner en enorm samhörighet och värnar mycket om varandra både i klassrummet och ute på rasterna.  Konkurrensen över att hela tiden jämföra sig med kompisar i samma ålder har avtagit och medvetenheten om sin egna inlärning är stor hos var och en.

Våra elever påvisar oerhört god trivsel och alla är mycket hjälpsamma mot varandra. Det råder lugn och ro både i klassrummen och på skolgården, inte sällan ser vi elever i mellanstadiet som leker med yngre på rasterna, vilket är härligt att se. Denna fina känsla arbetar vi hårt för att behålla. Vår styrka är barnsynen som är fantastisk, vi tror på varje elev oavsett hur det gått på den tidigare skolan, hos oss har man alltid en ny chans. Och här bygger vi upp självkänslan och tron på sig själv.