OM OSS

/OM OSS
OM OSS2020-09-07T13:00:55+02:00

OM OSS

Vi driver Håslövs byaskola sedan 2016 som en liten fristående enhet i Vellinge kommun. Ledningen brinner för våra barn/elever och personal, och vill att de ska nå så långt som möjligt i sin egna kunskapsutveckling, samt trivas i våra verksamheter! Målet är en trygg långvarig personalstyrka, med stort utrymme för eget inflytande på sin verksamhet och sin arbetsplats, vi tror starkt på att om personal tillsammans får vara med och diskutera och besluta, också har en delaktighet som gör att man trivs med sina arbetsplats. Har man personal som stannar genom god trivsel, så finns alla förutsättningar för att detta genomsyras till våra elever. På Håslövs byaskola har vi legitimerade lärare med hög behörighetsgrad, samt specialpedagoger och legitimerad fritidspedagog.

2006 startade företaget (Maria Wiktorsson/Birgitta Dahlqvist) en liten förskola i Svedala, Pilbågens förskola. Vi hade samma grundvärderingar om barn och hur vi ska arbeta med dem, och därför fastnade vi båda i pedagogiken Reggio Emilia och i ett långt företagande tillsammans. Denna förskola finns fortfarande i vår regi och är nu ett inarbetat namn i Svedala, Maria ansvarar inte längre för driften av denna förskola, utan agerar endast huvudman. www.pilbagensforskola.se

2014 köpte samma företag förskolan i Östra Grevie, men Maria ansvarar inte längre för driften av denna förskola heller, utan agerar endast huvudman. Förskola ligger i våra egna lokaler, eftersom vi köpte även huset. Denna förskolan drivs traditionellt, men det mesta lutar åt arbetssättet Reggio Emilia. www.ostragreviefsk.se

2016 läste ledningen om en liten grundskola utanför Vellinge som precis lagts ner, ledningens ombud tog kontakt med ägarna och köpet blev ett faktum. Håslövs byaskola drivs i ett eget AB som Reggio Emilia-inspirerat, och dess synsätt på eleverna är det som genomsyrar mycket av företagets värderingar. Tron på barnet, krav på barnet, men mycket glädje och samspel. Skolan växer sakta, och enligt alla våra mätningar så är både elever och dess vårdnadshavare mycket nöjda, mätningar på detta görs varje år. Vi kommer alltid att vara den lilla skolan, och har ett tak på elevantal om ca 60 barn. Maria ansvarar för drift och verksamhet ensam på skolan som både huvudman och rektor.