fbpx

OM OSS

/OM OSS
OM OSS2018-12-11T11:46:12+00:00

OM OSS

Vi är två kvinnor (Maria Wiktorsson och Birgitta Dahlqvist) som tillsammans driver Håslövs byaskola sedan 2016. Vi har valt att dela upp våra ansvarsområden så att Birgitta helt ansvarar för förskolorna, och Maria helt för grundskolan. Vi brinner för våra barn/elever och personal, och vill att de ska nå så långt som möjligt i sin egna kunskapsutveckling, samt trivas i våra verksamheter! Målet är en trygg långvarig personalstyrka, med stort utrymme för eget inflytande på sin verksamhet och sin arbetsplats, vi tror starkt på att om personal tillsammans får vara med och diskutera och besluta också har en delaktighet som gör att man trivs med sina arbetsplats. Har man personal som stannar genom god trivsel, så finns alla förutsättningar för att detta genomsyras till våra elever. På Håslövs byaskola har vi två legitimerade lärare med hög behörighetsgrad.

2006 startade vi en liten förskola i Svedala. Vi har samma grundvärderingar om barn och hur vi ska arbeta med dem, och därför fastnade vi båda i pedagogiken Reggio Emilia. Denna förskola finns fortfarande i vår regi och är nu ett inarbetat namn i Svedala. www.pilbagensforskola.se

2014 köpte vi förskolan i Östra Grevie. Denna förskola ligger i våra egna lokaler, eftersom vi köpte även huset. Denna förskolan drivs traditionellt, men det mesta lutar åt arbetssättet Reggio Emilia. www.ostragreviefsk.se

2016 läste vi om en liten grundskola utanför Vellinge som precis lagts ner, vi tog kontakt med ägarna och köpet blev ett faktum. Håslövs byaskola drivs Reggio Emilia-inspirerat, och vårt synsätt på eleverna är det som genomsyrar mycket av våra värderingar. Tron på barnet, krav på barnet, men mycket glädje och samspel. Skolan växer sakta, och enligt alla våra mätningar så är både elever och dess vårdnadshavare mycket nöjda. Vi kommer alltid att vara den lilla skolan, och har ett tak på elevantal om 60 barn.