REKTOR samt ensam huvudman.

Min vision: Jag driver Håslövs byaskola sedan 2016 som en liten fristående enhet i Vellinge kommun. Jag brinner för våra barn/elever och personal, och vill att de ska nå så långt som möjligt i sin egna kunskapsutveckling, samt trivas i våra verksamheter! Målet är en trygg långvarig personalstyrka, med stort utrymme för eget inflytande på sin verksamhet och sin arbetsplats, vi tror starkt på att om personal tillsammans får vara med och diskutera och besluta, också har en delaktighet som gör att man trivs med sina arbetsplats. Har man personal som stannar genom god trivsel, så finns alla förutsättningar för att detta genomsyras till våra elever. På Håslövs byaskola har vi legitimerade lärare med hög behörighetsgrad, samt specialpedagoger och legitimerad fritidspedagog.

Jag Maria har genomgått den statliga rektorsutbildningen, och arbetat som rektor sedan 2006, och mestadels inom grundskolan. Jag har varit rektor för grundskola sedan 2009 men startade som rektor 2006, och genomgick den statliga rektorsutbildningen 2010-2012 då jag blev färdig och anses därmed uppfylla kraven för ett rektorsuppdrag. I april 2021 blev jag ensam huvudman och rektor på Östra Grevie Förskola som ligger 10 minuter bort, det är även här vi har sammanslagning på sommaren v 28-32.

Jag har 3 vuxna pojkar och nu även 4 egna barnbarn och ett bonus, det är verkligen livets efterrätt. Jag bor i Svedala med min sambo, och mitt stora intresse är mina 2 hundar samt att vara ute med min husbil, det är mitt ”nya” liv. Yngsta sonen Pontus sitter med i styrelsen för båda mina AB. Han pluggar till revisor och kan hjälpa mig med handfasta tips med ekonomiska frågeställningar. F.ö är han inte inblandad i driften mer än att han vikarierar ibland.

Vad är mina planer? Nr1 är att driva en liten skola, jag tror inte att alla KAN klara de stora skolorna med de enorma klasserna.  Därefter att våra elever ska lyckas, att de ska få alla verktyg och möjligheter att nå så långt som möjligt. Att de ska få trygghet i vad skola och utbildning är, jag vill motverka alla former av kränkningar och elakheter mellan elever, hos oss ska barnen känna att det är roligt att ”plugga” och att lära sig ett gott socialt samspel sinsemellan. Målet är också att arbeta med både kortsiktiga mål såväl som långsiktiga. Jag tycker att hög kvalité är viktigt, och att ha en god välfungerande personalgrupp. Därför vill jag utveckla mina verksamheter, och inom personalen arbeta med friskvård i den meningen att vi försöker ha god och hög trivsel. Det gör att man vill arbeta på vår fina arbetsplats och därmed får vi inte så mycket personalbyte. Jag försöker delegera ut ansvarsområden, då jag tycker att personalen växer i detta, och att man då kan satsa mycket på kompetensutveckling för dem olika, så att vi tillsammans blir bra på mycket. Vi har hög behörighet hos våra lärare, en förskollärare med kompetens att undervisa upp till åk 3 i matematik och svenska, två legitimerade F-3 lärare, samt en mellanstadielärare som är behörig upp till gymnasiet. Till detta finns även en speciallärare tillika specialpedagog, samt en fritidspedagog, övriga har andra utbildningar inom pedagogik. Se fliken ”kontakta oss!.

Skolan har ett tak på ca 60 elever (+ -)  Jag storsatar även på hög IT standar och ser till så vi har en god arbetsplats även för våra barn, i lågstadiet har alla tillgång till Ipad, och i mellanstadiet har de Chromebook. Personalen arbetar också med sina planeringar öppet i vår Drive, så att alla vet vad de olika klasserna gör och ska göra. Detta underlättar om någon är borta, då vet den som tar över vad den ska göra de olika passen, och undervisningen kan pågå som vanligt.

Josephine som är den första anställda läraren på skolan, är utsedd till förstelärare sedan ett par år tillbaka. Hon har mandat att ta över om jag inte är på plats, och arbetar även med skolutvecklande insatser. Jag delar min tid som rektor med den förskolan i Östra Grevie som jag också äger.

Mvh Maria, rektor.