DOKUMENT

Här kan du ladda ner dokument om allt från riktlinjer till ledighetsansökan.

220812 utkast Likabeh Håslöv för 2022 o 2023.docx

220603 Modersmåls information

Agenda, viktiga datum cykliskt varje år..docx (2)

Klagomålsrutin Håslöv

Nyhetsbrev 1 210303  Nyhetsbrev-nr2-210825

220312 Håslöv platserbj. kontrakt fritids

220906 Fritidsschema

220607 UPPSÄGNING av fritids

220815 Rutiner vid hög skolfrånvaro, hemmasittare

220830 Riktlinjer ledighet

220830-Ledighetsansökan elever

220818 Skolmat

220820 läsårstider 22.och 23

220810 Ordningsregler Håslöv.docx

220823 fritidsfaktura alla belopp.

220822 Avsäga sig IUP samtal Håslövs Byaskola

Protokoll föräldrarådet 220328

210527 Elevrådets protokoll

220307 Protokoll föräldramöte på Byaskolan