LOV & TERMINSTIDER

På våren fastslås nästkommande läsårs tider, dessa läggs under fliken ”dokument”.

Eventuellt kan det tillkomma någon studiedag, detta återkommer vi med i god tid om det blir några, då varje skola får lägga ut 2 kompetensdagar utöver ovanstående läsårstider.