12 SNABBA FAKTA OM VÅR SKOLA

 • Små klasser (max 20) där alla elever får ta plats, halvklass de flesta pass i veckan.
 • Alla känner alla – både lärare, personal och elever och ledning
 • Familjär stämning på skolan och bra forum där vårdnadshavare kan mötas
 • En bra skolstart för små barn, men även för de elever som byter till oss
 • Eleverna tillåts att leka och vara barn länge, man behöver inte bevisa något inför andra
 • Elever leker och umgås med barn i alla åldrar, inte bara med sina egna klasskamrater
 • Skolan ligger i en idyllisk miljö, med Ängavallen in på knuten som vi besöker kontinuerligt
 • Engagerade lärare som vill locka nyfikenhet och lust att lära
 • Lärarna har tid att se varje elevs behov
 • En skola med mycket trevliga traditioner såsom Nobel, Halloween, Lucia, Påsk m.fl
 • En skola under uppbyggnad då nuvarande huvudmän endast ägt skolan sedan hösten 2016
 • Skolbuss från Vellinge kommun, samt Svedala. De som åker kommunalt får ett gratis Skånetrafikenkort av oss. (gäller de som åker dagligen med ENDAST regionbuss, ej i kombination med andra lösningar). Då är också eleven inskriven på fritids, men ingen betalning från er utgår.

Vill du att ditt barn får de allra bästa förutsättningar för sin fortsatta framtid?

Vårt bemötande och lugn gynnar övervägande alla elever, vi har även goda fasta rutiner, samt bildstöd för alla, och många digitala hjälpmedel mm. Dock vill vi säkerställa att eleven kan klara sig i vanlig klassrumsmiljö om ca 20 elever, och inte behöver en till en undervisning för att kunna fungera osv. Vi har inga små grupprum att tillgå eftersom skolbyggnaden är av gammal karaktär.

Hur vi tänker på trygghet och studiero för våra elever. Trygghet och studiero samarbete hem:skola.

Vår specialpedagog hjälper elever som riskerar att inte uppnå målen, samt är behjälplig för pedagogerna och handleder dem. Vi vill dock poängtera att vi inte är en NPF skola, utan vår styrka ligger i litenhet, bemötande, och att hjälpa eleverna framåt i sitt lärande oavsett om de har en ev diagnos eller ej.

Så här arbetar vi med särskilda anpassningar och särskilt stöd: Extra anpassningar och särskilt stöd

Ni som vill veta mer om oss, hör av er.

Välkomna!