Höstlov nästa vecka!

Nu närmar vi oss höstlovet, läsårets första paus. Vi är nu klara med alla kartläggningar som vi gör utefter skolverkets lagkrav, och de ser väldigt bra ut, snart kommer också NP prov för åk 6. När man kommer ny till vår skola efter årskurs 1, gör vi alltid en screening på eleverna, detta är för att kunna upptäcka eventuella svårigheter och skyndsamt skicka iväg på t.ex Dyslexiutredning vilket man kan göra från åk 3. För andra typer av diagnoser är [...]