Hej allihopa och varmt välkomna tillbaka till en ny termin och läsår.

Vi har nu introducerat appen Tyra till all personal på skolan, och kommer nu använda den till all form av kommunikation framöver. Här kommer viktiga datum, veckobrev, vilka mål vi arbetar mot, samt annan viktig info mm.  Väldigt bra och lättanvänd app.

Vi har nu 58 elever av ca 60 möjliga, så ännu några lediga platser. Sprid gärna ordet.

Vi har nu kört igång med temat kooperativt lärande i skolan, För er som vill veta mer kan ni läsa på här: https://kooperativt.com/

Lite kortfattat kan man beskriva det såhär: Kooperativt lärande är ett sätt att strukturera samarbete mellan elever när de lär sig. När eleverna arbetar utifrån samarbete och drar nytta av varandras kunskaper ökar deras måluppfyllelse och sociala sammanhållning, samtidigt. KL utgår från ett kommunikativt och relationsinriktat perspektiv och är ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som stärker läraren som ledare i klassrummet.

Förutom det så satsar vi nu på att kunna skriva med vanlig penna, det kan låta banalt men är en bristvara i dagens skola, även detta efter forskning och beprövad erfarenhet. Läs gärna denna artikel: https://www.vilarare.se/amneslararen-svenska-sprak/digitalisering/professorn-kraver-du-att-eleverna-skriver-for-hand-blir-du-latt-nordstamplad/  Det utesluter ju inte att vi fortfarande har såväl Ipads som Chromebooks att tillgå.

Förutom allt detta så kommer vi givetvis att ha kvar allt vårt andra roliga, vi har vår 100 dagars fest, Halloweenfest, Nobelmiddag, Lucia mm. Detta får alla info om på Tyra när det närmar sig.

Vår utemiljö är nu uppdaterad. Vi har nu 4 riktiga däckgungor på skolan, likaså en till rutchkana på G, samt lite annat på vår befintliga klätterställning. 4 trampbilar är också inköpta, och 4 roliga cyklar kom i våras, och två portabla basketkorgar samt två mål till gröningen. Så vi satsar efterhand på det som uppkommer som rimliga önskemål från elevrådet.  Eleverna har riktigt kul på skolgården nu. Elin håller i de planerade rastaktiviteterna och har fått riktig snurr på detta.

Vad är mer nytt? Jo vi har ca 50 barn inskrivna på fritids detta läsår så vi har valt att göra ett storfritids, de håller tillsammans med Ingela till uppe i musiksalen mellan 14:30-15:20, då får de göra sitt egna mellanmål, spela spel, rita, läsa, måla mm innan de ansluter till vanliga fritids därnere ca kl 15:30. Det har hittills varit mycket uppskattat.

Det var allt för denna gången, har ni frågor och funderingar så kom till oss.

// Maria, rektor