Oktober är här och vårt första lov för läsåret närmar sig. Vi har faktiskt hunnit med ganska mycket redan, årskurs 4 har haft en heldag i Arrie t.ex, vilket var en mycket lärorik dag. 5: orna ska snart iväg och fler sedan i lite olika konstellationer. Detta är för att vi ingår i kulturgarantin som kommunen ordnar.

Simskola i åk 2, innan vi överhuvudtaget skickar elever på simskola så ska vi utbilda personal i livräddning, planering för detta pågår. Sedan kommer vi ha en personal på plats vid basängen och inte som tidigare, förvisad till entren. Detta är för att vi ska säkerställa att våra elever deltar på ett säkert och under 100% uppsikt. Då det fattats några årskurser p.g.a. Coronan, så uppmanar man till vårdnadshavare att själv ombesörja att sina barn blir simkunniga. Det är dessutom en bra livförsäkring. Att det blivit inställt under denna period kan ingen rå för varken vi eller kommunen.  Vi hoppas det snart kommer igång igen för årskurs 2.

Lite olika tester är gjorda, bl.a. kartläggningen i årskurs F och 1, detta görs tidigt på läsåret för att vi ingår i ”läs och skriv garantin”, och här ser man tydligt vilka insatser vi snabbt ska sätta in på den individuella eleven. Mycket bra material från Skolverket.

Skolan planerar nu för Halloweenkul som vi har för hela skolan den 29/10, dvs dagen innan höstlovet. Eftersom vi ska undvika att samlas så många så kommer vi i år att dela upp det i stationer, men självklart finns disco som en station.

Utskick till blivande F-klassare har gått ut till alla som står i kö, vi har ca 5 platser över, men sedan är det fullt. Vi kommer att ha F-1 som grupp även fortsättningsvis, men då F nu blir en större grupp igen nästa år, gör att dem kommer ha hela sitt nuvarande klassrum för sig själv större delen av dagen under läsåret 22/23. Åk 1 kommer ha hemklassrum utanför 2-3.

Skolan växer och nästa läsår blir vi ÄNTLIGEN fullt på skolan. Då vi har hög behörighet i personalgruppen så ser vi inget behov av att nyanställa, däremot blir det personalförändring redan efter jul p.g.a studier. Detta meddelas respektive klass när det närmar sig jullovet. För övrigt har vi inga kända personalförändringar.

Vaccintioner av elever för C-19 som fyllt 12 år är inplanerat, flera tillfällen kommer då det endast är elever som redan fyllt 12 som kallas nu.

Här är en bild av vårt fantastiska team 21/22.

Gänget pdf

Med detta så vill jag önskar er alla en fantastisk dag, hör av er om ni undrar något.

//Maria, rektor.