Wow, i skrivandets stund sitter vi med ganska mycket snö och 6 minusgrader ute. Nu kommer vår pulkabacke och våra pulkor äntligen till användning.

Vi har just haft vår 100 dagars fest i F-3, detta är för att vi gått i skolan 100 dagar sedan augusti, något år har barnen fått ha med sig 100 saker, men i år tog vi in historiens vingslag och hade skola från förr. Det var mycket uppskattat, de fick ha egen matsäck bl.a eftersom det inte serverades skolmat då. Lärarna hade klätt sig tidstypiskt och även de elever som ville. Det var kul och de reflekterade över hur mycket de lärde sig, kan vi ta lärdom av hur det var förr? Övriga jippo där vårdnadshavarna tidigare deltagit blir helt inställda p.g.a rådande omständigheter.

För årskurs 4-6 blev det önskelunch med Tacos, även det var en stor hit, de åt så de storknade.

Framöver stundar ganska hårt skolarbete nu fram till påsklovet, därefter sker en hel del repetitioner och som ni vet lite röda dagar mm, så det blir ganska hackat fram till juni därefter. Men spurten har vi nu, årskurs 3 kommer att göra dem NP proven i år, men för åk 6 finns annat material som Skolverket tillhandahåller som en del i deras bedömning eftersom deras NP är inställda.

Skolan har fått 2 nya elever nu efter jul, bla. en som gått på skolan tidigare, men ville tillbaka och det är man så välkommen att göra om det finns plats. Välkomna båda!

Vå får ständigt frågan om skolplatser och det enklaste är att skicka in en digital köanmälan från hemsidan, så kontaktas ni och får då veta om och när det finns plats. Vi har fortfarande enstaka platser kvar i F-3 både nu och i höst, men varje vecka får vi in intresseanmälningar så en köplats måste man ha för turordningen. Frågan kommer också om det är möjligt om man bor i annan kommun, och svaret på den är enkel. Det är ett fritt skolval så skolplats går att söka i hela landet, så på vår kola har vi elever från Svedala, Malmö, Trelleborg och Vellinge. Kontakten mellan kommunerna sköter skolledningen när ni fått platsen.

Ibland kommer även frågan om vart eleverna tar vägen efter åk 6, ja dem vi släpper återgår i regel till sina skolor i närområdet där de bor, vi rekommenderar en liten skola i Vellinge kommun om man vill fortsätta med det. I år finns det en del som går till denna lilla skola, då eleverna pratar sig samman och vill fortsätta ihop då det är en trygghet. Info om var detta är får ni av rektor när det blir aktuellt.

Corona pandemin stökar till det, på många håll har man valt att köra distansundervisning helt, men det är främst på högstadieskolor. Det har däremot nu blivit en skolstängning på en låg och mellanstadieskola för att det förekommit smittspridning, och det hoppas vi att vi ska slippa. Vi är därför väldigt hårda med våra regler, är man sjuk stannar man hemma med 48h friskhets karens, har man anhörig som visat positivt är man också hemma, alla som påvisar symtom här skickas hem. Har man inga symtom men visar positivt test (elev/anhörig) är man hemma 7 dagar och åter på 8:e dagen. Kan vi hålla detta så hoppas vi att det inte blir en stängning för oss.  Kommunens simskola för åk 2 är tillsvidare inställd p.g.a detta.

V 8 stundar sportlovet, hoppas ni får vara friska så ni kan njuta av det.

// Maria, rektor.