Nu har vi passerat påsken, och nu går det i rasande fart fram till sommarlovet. Vi har lite hållpunkter, den 13/5 17.30 kommer vi att ha vårens föräldramöte. Höstens team finns bl.a. på plats och presenterar sig. Vi utökar vårt elevantal och därmed också personalen, det är jätteroligt. Nu har vi även Katja på plats som har arbetat i Maria och Birgittas verksamheter i ca 5 år, Katja hoppas vi ska kunna stanna och komplettera den ordinarie personalen även till hösten. Nya ansikten blir Camila och Madeleine som kommer att ingå i lärarstaben. Förövrigt är all annan personal på plats även till hösten.

Nya elever har börjat frekvent under hela läsåret, alla på skolan är vana vid besök och nya elever som börjar då och då, alla blir väldigt väl emottagna på skolan, det är en av våra styrkor på denna lilla familjära Byaskola. I en del åldersgrupper är det nu fullt, så vi har stängt intaget för dessa, detta för att vi ska vara det lilla alternativet och har ett maxtak i varje grupp. Om det är fullt i just den åldern du är intresserad av, ring eller maila så får du snabbt svar.

Vi har inte haft några inlagda studiedagar tidigare, men kommer att stänga den 31 maj, 7 juni samt 13 juni, två av dessa är klämdagar, den sista är ren kompetensdag.

Vårens IUP samtal gäller elever som gått på skolan i mer än 3 månader, de andra lite nyare eleverna kommer att få inskolningssamtal och framåtsyftande samtal, en del skolor får vi knapphändiga överlämningar ifrån, så det är viktigt att vi tillsammans med elever och vårdnadshavare får en bra bild av elevens kunskaper och sociala samspel, det underlättar för alla.

Nationella proven är slut v 19, de elever som haft dessa kommer att få sina IUP samtal först när dessa är klara. För elever i årskurs 6 skrivs inga omdöme utan detta blir betygssamtal baserat på lärarens samlade bedömning.

Vi kommer under maj månad åka iväg med årskurs 4-6 för att testa simkunnigheten, sexorna ska kunna simma 200 meter, samt 50 meter rygg.

Nästa vecka är det första Maj, då är skolan stängd, men vi kör på sedan torsdag fredag som vanligt igen.

Sist men inte minst vill vi tacka de föräldrar som ständigt rekommenderar oss, vi får många förfrågningar och det tycker vi är den allra bästa reklamen. Vi vill växa sakta, så vi har möjlighet att värva rätt och bra personal, vilket är en stor utmaning då det lider stor lärarbrist i hela landet. Skolans tak på 60 elever kommer vi således inte att nå ännu på ett par år.

Pontus och Amra är inne och vikarierar ganska ofta, så det är kända ansikte för alla elever nu.

Vi önskar er alla en härlig Valborg, var rädd om eldningsförbudet som råder på många håll.

/ Maria, rektor.