Vi har haft en härlig start på detta läsåret, och en hel del nya elever som börjat. Då vi har skannat av eleverna så har vi tillsammans konstaterat att vi behöver satsa extra på läs och skrivinlärning överlag, det kan ju finnas luckor eftersom många bytt skola till oss, och kanske har lagt fokus på andra områden.

Skolans tema för i år blir därför sagor och författare. Detta gör att vi kommer att titta extra på läs och skrivstrategier, så att vi kan höja oss på individnivå, eftersom just läs och skrivinlärning är grunden till det mesta.

Uppstarten började med utklädda klassiska karaktärer som läste ur ”sin” bok, därefter får eleverna brainstorma om allt de vet, vill veta och vilka modeller de vill använda för detta arbete. Mycket elevinflytande. Utifrån detta fortsätter lärarna sin planering och får in olika moment hos var och en, individuella mål osv. Temauppstarten är till för att fånga ett intresse, och alla eleverna tyckte att det var en rolig start och de vill veta mer om dessa ”figurer”. Temat sträcker sig över hela läsåret.

Mjuk brandövning kommer vi att ha v 37, detta för att öva inför den skarpa som ligger veckan efter dvs v 38.

Vi har fn fullt nu i mellanstadiet, men det är ok att stå i kö, för om någon slutar så erbjuder skolan platsen enligt kölistan.

I lågstadiet har vi fortfarande platser lediga i vissa åldersgrupper, fortfarande är vi restriktiva med visningar på skoltid, men alla som skickar in en köanmälan blir erbjuden visning i anslutning till ev skolplacering.

Vi har även lite ny personal, Anna-Karin kommer på fredag och är utbildad musiklärare och har musik i åk 2-6, det är vi glada för eftersom vi känner att vi saknat den kompetensen fullt ut. Marija som arbetar som resurs/specialpedagog är även utbildad i textilslöjd i sitt hemland Kroatien, så från i år har hon även det ämnet på sitt schema.

Följ oss gärna på Facebook och Instagram, där lägger vi upp det som görs i vardagen.

Har ni frågor och funderingar så hör bara av er.

/rektor