Så skönt väder vi har, nästan inget regn o rusk, utan ganska milt soligt väder, men ändå lite kyligare, även om frosten känns långt bort ännu.

Vi jobbar på bra i våra böcker, vi har läromedel i alla ämnen och har just börjat arbeta efter en ny läroplan, därför har vi i år därför uppdaterat vårt läromedel så det arbetar mot LGR 22. Även i slöjd, idrott samt hemkunskap finns böcker.

Förskoleklassens obligatoriska kartläggning är klar och därför har utv.samtalen startat, då vi delger era barns resultat på IUP samtalet. Anledningen till denna obligatoriska kartläggning är att vi tidigt ska kunna sätta in insatser om vi ser att någon är svagare i några moment. Det är alltså inte för att peka ut något barn. Den är bestämd av Skolverket och ALLA skolor gör den.

Årskurs 1’s kartläggning är fortfarande inte riktigt färdig, men så fort den är det börjar deras samtal.

Övriga obligatoriska tester är ju Nationella proven i åk 3 och 6. Där 6’orna har några på hösten, men annars läggs krutet på våren, där också åk 3’s ligger.

Alla elever med måluppfyllelse dvs från åk 1-5 kommer att få hem sina omdöme inför Jul, och åk 6 får sina betyg. Samma blir det inför sommaren. På alla IUP samtal skrivs också en individuell utvecklingsplan, där vi tillsammans skriver saker vi kan bli starkare i och behöver se över, allt detta i samråd med elev och vårdnadshavare.

Skolan och dess personal, vi har två nya i personalstyrkan detta läsår, den ena är Ingela som är klassresurs i 4-6 samt är lärare i textilslöjd och kör även skolans buss samt är på fritids. Den andra är Veronica som är klassresurs i 1-3, samt fritids. Samtliga kommer att finnas kvar även nästa termin, samt även framåt får vi hoppas. All annan personal är densamma som tidigare. Vilket innebär att vi gått ”överbefolkade” lite grann, med tanke på att vi vill fylla på elever men inte byta personal Så nu har skolan i stort sett fullt, vilket innebär att vi får neka elever som söker. Madeleine däremot arbetar deltid och numera inte på fredagar, då arbetar hon som specialpedagog på förskolan i Ö.Grevie.

Inför F-klassen HT 23 finns enstaka platser, men i åk 2-3 har vi fortfarande öppning att ta in någon, då vi hela iden behöver tänka framåt så vi inte blir för många i 4-6 åren därefter…

Den 9/12 kommer vi att ha lite julfest för all vår personal tillsammans med personalen på Östra grevie förskola, så vi kommer att ha vikarie som stänger den 9/12, så ni som kan hämta tidigare den dagen uppskattas mycket. Efter kl 16 finns det vikarie sista tiden som stänger.

Fredagen innan höstlovet har vi som alltid lite Halloween mys, mer info om detta kommer i era veckobrev.

Fortbildning för personalen, ja förutom att Josephine studerar 40% till specialpedagog, så kommer även Ann-Sofie att utanför ordinarie arbetstid läsa in sig på Singapore modellen i matematik. Vi har det som tema i huset och har reda börjat arbeta så, men lägger in ytterligare en växel i att låta henne bli uppdaterad. Detta kommer ej att påverka hennes arbete som klasslärare. Förutom detta har vi i januari en brand och HLR utbildning kvällstid för all vår personal. Som ni ser är det mycket som händer just nu.

Det var allt för denna gången, har ni frågor och funderingar så hör av er direkt till oss. Maria, rektor.