Nu härjar ett mycket otäckt virus, och vi på Håslövs byaskola är otroligt restriktiva till elever/personal som påvisar minsta symtom. Vi måste alla ta vårt samhällsansvar, då man inte kan se utanpå om någon har underliggande sjukdomar och faktiskt tillhör en riskgrupp. Vi skickar konsekvent hem ALLA som uppvisar förkylningssymtom, även de som vi vet har allergi, för vi är ju inga läkare så hur ska vi verkligen veta vad som är vad just nu? Skolan följer Folkhälsomyndigheternas råd, och därför får alla som varit hemma ha 2 helt friska dagar först innan de kommer tillbaka.

Ska skolan stänga? Vi har tagit ett gemensamt beslut på skolan att vi håller öppet om vi kan, dessvärre har det ju kommit en ny lag som säger att regeringen KAN gå in och stänga skolor oavsett huvudman. Kommer detta att ske, bereds det omsorg på deras skolor för elever vars föräldrar har samhällsviktiga tjänster. Skulle vi behöva stänga utefter de kriterier som finns, det vill säga i ett smittskydds sammanhang att  t.ex. ”hela” (läs de flesta) skolan får Covid-19, eller att all personal blir borta så att Arbetsmiljölagen inträder, så är det Håslöv som ombesörjer fritids.

Detta har satt ytterligare fart på att digitalisera vår undervisning, hela 4-6 arbetar idag redan i digitala läromedel, så de elever som är hemma får samma undervisning som de som är här. De yngre eleverna har färdigt material som man kan komma att hämta, men även de har skoluppgifter som ligger i Skolplus, Nomp, Inläsningstjänst, Polyglutt mm. Vi är således helt förberedda vid en ev skolstängning.

Visningar av skolan: Under hela våren kommer vi vara väldigt restriktiva med visningar av skolan, är man jätteintresserad så kommer visningar att bokas in sent på eftermiddagarna då alla gått hem.

Till hösten finns plats kvar i vissa åldersgrupper, i andra är det nu helt fullt. Vill man ha en plats så kan man börja med att fylla i en digital köanmälan, så blir ni kontaktade av oss för vidare information.

Jag hoppas att detta snart är över så att allt faktiskt kan återgå till det vanliga igen.

Som bilden visar, hjälps vi åt att följa alla råd och tips gällande smittspridning, så kommer allt snart vara över och gå bra för alla här på Håslövs byaskola. Tillsvidare ställs alla jippo och sammankomster in.

Var rädda om er därute!