Pedagogik

Skärmavbild 2016-07-25 kl. 20.50.09

Skolans profil:  Nytt för läsåret 2017/18.

170808 Håslövs profil och filosofi

Så här skriver lärarna en bit in på 2:a terminen.

Reggio Emilia (2) josephine

Fritids:

Verksamheten utgår ifrån barnens intressen. De ges möjlighet till såväl organiserad som fri lek.

Arbetssättet ger barnen utrymme att leka, skapa, experimentera, forska och undersöka för att utveckla fantasin och kreativiteten. Kamratgruppen och gruppkänslan stärks genom gemensamma aktiviteter. De dagliga rutinerna är återkommande för att skapa trygghet och kontinuitet.

Vi vill i nära samarbete med föräldrarna skapa en trygg och meningsfull fritid för barnen.

Vår målsättning är:
Att alla barn är trygga och tycker om att vara på fritids, att alla barn och vuxna visar respekt och empati.

Frukost/Mellis: Vår intention är att följa gängse rekommendationer kring både frukost, lunch och mellanmål. Vi har ett dokument där vi lite närmre beskriver hur ledningen tänker kring detta (se under dokumentfliken). Vi strävar efter att köpa in råvaror med hög kvalité, tänka på att sockerreducera så mycket vi kan. Skolan är däremot helt nötfri!!

Vi strävar efter så hög andel ekologiskt som vi bara kan. Standard mellanmål som följer alla rekommendationer är smörgås och fil/flingor. Vi har både naturell och smaksatt. Vi är inte en sockerfri skola, men alla produkter som finns med ”less sugar” köps in i första hand. En gång i månaden har vi något extra, det kan vara Chokladpudding, eller annat som eleverna har önskat, och då hoppar vi över sockerreduceringen den gången. Det finns ALLTID alternativ att tillgå om man inte vill ha det andra. / Ledningen

"…med livslång lust till lek och lärande"