En liten inblick

Skärmavbild 2016-07-25 kl. 20.50.09

Vi är en liten byskola som bedriver undervisning från årskurs F-3 (snart även mellanstadiet) med åldersblandning. Nytt från hösten 2017 är att vi kommer att starta mellanstadiet upp till årskurs 6, så det blir en 4-6:a.

Skolan är belägen i Norra Håslövs by med närhet till djur och natur. Vår profil är natur, lokalsamhälle, men vi satsar särskilt på att stärka kärnämnena. För de som vill har vi även skolskjuts till och från skolan, både från Vellinge och Höllviken.

Vi kombinerar gamla traditioner för ett sund mat- och djurhållning med hög IT-standard. Vi värnar om kulturbygden samtidigt som vi håller oss i framkant när det gäller användandet av digitala lösningar i undervisningen.

Här kan vi erbjuda barnen en lugn och trivsam skolmiljö i små klasser och med fritidsverksamhet integrerad i skolans lokaler. Vi arbetar i små undervisningsgrupper, där varje elev blir sedd och vi har möjlighet att utveckla och ta tillvara varje elevs fulla potential.

Varje elev ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och intressen. Verksamheten förnyas ständigt och utvecklas, med barnens behov som utgångspunkt och i takt med samhällets snabba förändring.

Vi arbetar för att eleverna ska få baskunskaper i de olika kärnämnena, få bildning i vad ett demokratiskt samhälle kräver av sina medborgare samt att de ska känna lust att lära och en vilja att lära sig mer.

Eleverna arbetar med individuell planering och genom detta ökar elevernas ansvarstagande. De tränar sig i att göra sitt bästa, lämna in arbeten och använda tiden effektivt. Genom individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen kvalitetssäkrar vi vår verksamhet på individnivå. Dessa utarbetas i nära samarbete med föräldrarna. Det blir ett medel för att nå målen i arbetsplanen/kursplanen. Verksamheten planeras utifrån varje enskild elev samt de behov som finns i gruppen. Vid behov sätts specialpedagogiska insatser in, enskilt eller i grupp. Verksamheten utvärderas kontinuerligt av både elever och pedagoger.

Vi har ett temainriktat arbetssätt som spänner över åldersgränserna. Eleverna får möjlighet att se olika ämnesområden som en helhet. Vi integrerar skolans alla olika ämnen och eleverna arbetar både teoretiskt och praktiskt.

Välkomna hit!

"…med livslång lust till lek och lärande"